Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

ББК60.5
У45
     Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 27 / М-во освіти і науки України, Національний ун-т “Львівська політехніка”, НАН України, Ін-т народознавства [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 167 с.

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України, особливості вітчизняного та зарубіжного державотворчого процесу, основні тенденції розвитку міжнаролних відносин і зовнішньої політики країн світу.
Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Залишити відповідь