Стратегічні пріоритети ефективного економічного розвитку залізорудної галузі України

622.34
С83
     Стратегічні пріоритети ефективного економічного розвитку залізорудної галузі України / Є. В. Афанасьєв, О. С. Щекович, І. Є. Афанасьєвта та ін. – Кривой Рог : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 380 с.

Висвітлюються питання теорії розробки науково-практичних рекомендацій щодо формування стратегії забезпечення ефективного економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України.
Розглянуто організаційно-економічні проблеми управління ефективністю окремих підприємств галузі, послідовно, комплексно висвітлені всі етапи забезпечення стратегії ефективного економічного розвитку залізорудної галузі та механізму її формування на основі систематизації ризиків і принципів формування стратегії забезпечення прогресивного розвитку залізорудної галузі України в умовах посилення інтеграційних процесів міжнародних і національних господарських зв’язків на ринку залізорудної продукції.
Для науковців і фахівців практиків у сфері стратегічного управління національним господарством на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, а також викладачам, аспірантам і студентам економічних вищих навчальних закидів.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ ЯК КЛЮЧОВОІ ЛАНКИ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОРУДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Теоретичні підходи до визначення показників економічної ефективності діяльності промислового підприємства
1.2. Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності діяльності залізорудного підприємства з урахуванням особливостей експлуатації залізорудних родовищ
1.3. Окремі концептуальні підходи та аспекти вдосконалення управління ефективністю використання ресурсів залізорудної сировини
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ
2.1. Постановка завдань та особливості моделювання ризику розвитку підприємств залізорудної галузі як монопродуктових систем
2.2. Теоретико-методологічні аспекти та підходи моделювання економічною ризику залізорудного підприємства
2.3. Системний підхід до ризик-менеджменту диверсифікованого розвитку залізорудного підприємства
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ
3.1. Стратегічне управління галузевим економічним розвитком в умовах інтеграції та ускладнення господарських зв’язків і корпоративної структури
3.2. Концептуальні засади формування стратегії забезпечення ефективного економічного розвитку галузей
3.3. Роль і функції держави у формуванні стратегій забезпечення розвитку галузей
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
4.1. Сучасний стан економічного розвитку залізорудної галузі України та ринку її продукції
4.2. Обгрунтування стратегічних орієнтирів розвитку залізорудної галузі України в умовах посилення інтеграційних процесів
4.3. Методичні підходи до оцінки та прогнозування ефективного економічного розвитку залізорудної галузі з позицій стратегічного підходу
Висновки до розділу 4
РОЗДІЛ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕК’ГИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
3.1. Концептуальна модель стратегії забезпечення ефективного економічного розвитку залізорудної галузі України
5.2. Модель оптимізації економічного розвитку залізорудної галузі в умовах поглиблення інтеграції
5.3. Прогнозування результатів реалізації стратегій ефективною економічною розвитку залізорудної галузі України
Висновки до розділу 5
РОЗДІЛ 6. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
6.1. Стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку залізорудної галузі
6.2. Структурно-функціональна модель процесу формування стратегіїінноваційного розвитку залізорудної галузі України
6.3. Моделювання вибору стратегії інноваційного розвитку підприємствзалізорудної галузі України з урахуванням забезпечення безпекиінвестиційних процесів
Висновки до розділу 6
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Залишити відповідь