Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України

50
У40
Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка : [за ред. Е. Я. Жовинського, І. В. Кураєвої. – Київ : Альфа-реклама, 2012. – 156 с.

В науковому виданні викладено результати еколого-геохімічних досліджень об’єктів довкілля природних та техногенних ландшафтів України. Наведені нові дані про закономірності розподілу мікроелементів та їх форм у ґрунтах, поверхневих та підземних водах, рослинності та їх поведінка у трофічному ланцюгу «ґрунт-розчин- рослина».
Для геологів, геохіміків, географів, медиків, картографів, ґрунтознавців, екологів та всіх небайдужих до сучасних проблем геохімії природного середовища верхньої оболонки Землі.

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Методологія досліджень (Кураєва І.В.)
1.2. Проблеми екогеохімії та медицини (Жовинський Е .Я, Кураєва І. В., Крюченко Н. О.)
1.3. Розчинність деяких рідкіснометальних мінералів у різних геохімічних середовищах (Самчук А. І., Стадник В. О., Кураєва І. В.)
1.4. Еколого-геохімічні карти за рухомими формами хімічних елементів (Жовинський Е .Я ., Кураєва І. В., Крюченко Н. О.)
1.5. Аномалії рухомих форм хімічних елементів у ґрунтах, як основа виявлення територій екологічного ризику (Жовинський Е. Я., Кураєва І. В., Крюченко Н.О.)
1.6. Стійкість екосистем (геохімічні фактори об’єктів довкілля) (Самчук А. І., Огар Т. В.)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Розділ 2. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД УКРАЇНИ
2.1. Еколого-геохімічна характеристика поверхневих вод м. Києва (Кураєва І. В., Акімова О. Р., Стадник В. О.)
2.2. Еколого-геохімічна оцінка бюветних вод Київської міської агломерації (Злобіна К. С., Кураєва І. В., Красюк О. П.)
2.3. Гідрогеохімія фтору та ендемічні захворювання (Крюченко Н. О.)
СПИСОК АІТЕРАТУРИ
Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ
3.1. Розподіл важких металів в умовно чистих та техногенно забруднених територіях Українського Полісся (Самчук А. І., Огар Т. В.)
3.2. Оцінка впливу діяльності підприємств чорної металургії на оточуюче середовище за геохімічними показниками (на прикладі м. Маріуполя) (Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю, Манічев В. Й.)
3.3. Еколого-геохімічна оцінка впливу підприємств кольорової металургії і хімічної промисловості на ґрунти та сполучені середовища (Кураєва І. В., Яковенко О. В.)
3.4. Селен в об’єктах природних і антропогенних ландшафтів України (Попенко Б.С., Самчук А.І., Гродзинська Г.А.)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ЗАКЛЮЧЕННЯ

Залишити відповідь