Педченко М. М. Гідратоутворення вуглеводневих газів

66.01
П24
Педченко М. М. Гідратоутворення вуглеводневих газів / М. М. Педченко ; за ред. В. С. Білецького. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 182 с.

У монографії представлено теоретичне обґрунтування умов утворення і стабільності гідратів вуглеводневих газів і запропоновано спосіб реалізації газогідратної технології з використанням струминних апаратів. Встановлено основні робочі параметри технології промислового виробництва гідратів вуглеводневих газів. Обгрунтовано параметри керування процесом коагуляції газогідрату для попередження закупорювання технологічного обладнання газогідратною масою. Обгрунтована і експериментально підтверджена можливість організації безперервного процесу виробництва газогідрату на основі струминних апаратів. Виявлено і експериментально досліджено прояв деформації повзучості газогідратної маси. Експериментально підтверджено придатність до транспортування та тривалого зберігання за атмосферного тиску та незначної від’ємної температури газогідратних блоків великого розміру.
Монографія складає теоретичний та практичний інтерес для фахівців у галузі газогідратних технологій.

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМА ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
1.1. Властивості газових гідратів
1.2. Кінетика процесу утворення газових гідратів
1.3. Вплив ефекту самоконсервації газогідрату на швидкість дисоціації
1.4. Напрямки інтенсифікації процесу гідратоутворення
1.5. Характеристика масообмінних апаратів
1.6. Сучасний рівень та напрями удосконалення процесу гідратоутворення
як основи газогідратної технології
РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ІНТЕНСИВНОГО ГІДРАТОУТВОРЕННЯ
2.1. Розробка та теоретичне обґрунтування основних параметрів процесу інтенсивного
гідратоутворення
2.2. Розробка й обгрунтування схемних рішень для організації безперервного процесу
виробництва газогідрату
2.3. Обґрунтування параметрів процесу концентрування (осушення) газогідратної маси
2.4. Обґрунтування параметрів формування газогідратих блоків
Розділ ІІІ. ОБЛАДНАННЯ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Модульна лабораторна газогідратна установка для відпрацювання елементів газогідратних технологій
3.2. Обладнання і методика експерименту з порівняння способів ґідратоутворення і визначення швидкості процесу
3.3. Обладнання і методика експерименту для встановлення параметрів процесу коагуляції елементарних структур газогідрату
3.4. Обладнання і методика експерименту для здійснення безперервного процесу виробництва газогідрату
3.5. Обладнання і методика експерименту з визначення швидкості гідратоутворення при використанні труминного апарата з вільним струменем
3.6. Обладнання і методика експерименту для дослідження процесу концентрування (осушення) газогідратної маси
3.7. Обладнання і методика експерименту зі встановлення параметрів технології формування газогідратної маси
3.8. Обладнання і методика експерименту з вивчення процесу дисоціації газогідратних блоків
РОЗДІЛ ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОДЕРЖАННЯ
ШТУЧНОГО ГАЗОГІДРАТУ
4.1. Вибір способу гідратоутворення
4.2. Визначення параметрів процесу коагуляції газогідрату
4.3. Результати експерименту з організації безперервного процесу виробництва газогідрату
4.4. Визначення швидкості гідратоутворення
4.5. Визначення параметрів процесу осушення газогідратної маси
4.6. Встановлення параметрів формування газогідратної маси
4.7. Дослідження кінетики дисоціації газогідратного блока
4.8. Основні результати експериметальних досліджень
РОЗДІЛ V. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ГАЗОГІДРАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
5.1. Технологічний ланцюг раціональною використання попутного нафтового газу за газогідратною технологією
5.2. Обґрунтування параметрів способу виробництва газогідратних блоків попутного нафтового газу
5.3. Проект установки з виробництва гідрату ПНГ у вигляді блоків потужністю 140 т/добу (20 тис м3/добу газу)
5.4. Газогідратна технологія підвищення тиску вуглеводневих газів
Прикінцеві положення та зауваги
Література
ДОДАТКИ

Залишити відповідь