Прокіп А. В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів

620.9
П80
Прокіп А. В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / А. В. Прокіп, В. С. Дудюк, Р. Б. Колісник. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 338 с.

У монофафії досліджуються теоретичні та науково-прикладні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності використанням відновлюваних енергоресурсів та заміщення ними невідновлюваних у різних просторових масштабах. Обгрунтовуються методологічні підходи для здійснення такої оцінки, формалізуються критерії та розробляються методичні підходи еколого-економічної оцінки доцільності заміщення. Досліджено просторові форми розвитку відновлюваної енергетики: регіональні енергетичні системи та енергетичні кластери. Визначено алгоритми включення відновлюваних ресурсів у регіональні енергетичні системи.
Видання призначене для студентів, магістрів, аспірантів та науковців, які цікавляться проблемами використання відновлюваннх енергоресурсів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ТА НЕВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
1.1. Задача класифікації енергетичних ресурсів
1.2. Теоретичний аналіз ефектів, зумовлених використанням енергетичних ресурсів
1.3. Передумови розширення енергетичного використання відновлюваних ресурсів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГГЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕВІДНОВЛЮВАНИХ ТА ВІДНОЛЮВАНИХ ПЕРВИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ
2.1. Застосування інструментів економічної оцінки збитків від забруднення, зумовленого використанням енергоресурсів
2.2. Застосування концепції запобігання забрудненню при оцінці доцільності заміщення енергоресурсів
2.3. Міжчасове заміщення невідновлюваних енергоресурсів відновлюваними
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ТА НЕВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
3.1. Теоретико-методологічні засади системного використання відновлюваних енергоресурсів на еколого-економічних засадах
3.1.1. Сутність регіонально-системного підходу до розвитку відновлюваної енергетики
3.1.2. Поняття регіональної енергетичної системи
3.1.3. Цілі та завдання створення та функціонування регіональних систем розвитку відновлюваної енергетики
3.2. Енергетичні кластери як особлива форма просторової організації розвитку енергетики
(на відновлюваних і невідновлюваних ресурсах)
3.2.1. Огляд підходів до визначення змісту поняття «кластер» та його характеристик
3.2.2. Аналіз існуючих підходів до визначення змісту поняття «енергетичний кластер»
3.2.3. Аналітичне визначення структури моделі енергетичного кластеру та його характеристик
3.2.4. Світовий досвід кластеризації в енергетичному секторі
3.3. Моделювання розвитку відновлюваної енергетики та міжнародної торгівлі невідновлюваними енергоресурсами
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
4.1. Оцінка доцільності заміщення енергоресурсів в умовах малої
енергогенерації
4.2. Оцінка доцільності заміщення енергоресурсів в умовах великої енергогенерації
4.3. Здійснення оцінки з використанням відповідно до концепції компенсаторного заміщення
4.4. Оцінка ефекту заміщення енергоресурсів в сфері енергетичної залежності краіни
4.5. Методика оцінки економічної ефективності енергетичного використання деревинних відходів на деревообробному підприємстві
Висновки до четвертого розділу
РОЗДІЛ 5. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ РЕСУРСІВ У РЕГІОНАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ
5.1. Теоретико-методичні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону
5.2. Методологічні засади оцінювання ефективності системного використання відновлюваних енергоресурсів в регіоні
5.3. Алгоритми формування енергетичної мережі регіональної системи використання відновлюваних енергоресурсів
Висновки до п’ятого розділу
ВИСНОВКИ
БІБЛІОГРАФІЯ

Залишити відповідь