Варава Л. М. Техніка адміністративної діяльності

005(075.8)
В18
Варава Л. М. Техніка адміністративної діяльності : наочний навч. посіб. в ілюстраціях / Л. М. Варава, А. Р. Арутюнян. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 485 с.

У навчальному посібнику розкриті закономірності побудови, функціонування й розвитку трудових та суспільних організацій, а також організаційної культури. В контексті нового бачення ролі сучасною менеджера приділено увагу основним завданням, що стоять перед керівниками організацій та установ згідно до вимог, яким повинно відповідати демократичне суспільство.
Висвітлено типологію та моделі організаційної культури, її взаємозв’язок корпоративною політикою, визначено роль соціальної відповідальності та етики організації у просуванні корпоративного іміджу. Приділено увагу сутності етичних відносин у трудових колективах, а також моніторингу їх стану.
Навчальний посібник рекомендовано для підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» та магістрів зі спеціальностей специфічних категорій «Адміністративний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування». Він може бути корисним для керівників різного рівня управління.

Залишити відповідь