Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення

005
Н27
Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення : монографія / М-во освіти і науки України, КНУ ; за заг. ред. Л. М. Варави. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2015. – 417 с.

У сучасних умовах проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств і галузей визначається ефективністю менеджменту, а пошук принципових напрямів його поліпшення набуває стратегічного значення. У зв’язку з цим дослідження вітчизняних та зарубіжних аспектів розвитку менеджменту є одним із найбільш актуальних загальнонаукових завдань, що дозволяє формувати моделі конкурентоспроможності у різних напрямах. В монографії висвітлено думки авторів щодо вирішення самих суттєвих проблем сучасного менеджменту. Такі проблеми мають вирішуватися комплексно з урахуванням досягнень ряду наукових напрямів: технічного, економічного, юридичного, соціально-психологічного. Але всі вони координуються і узгоджуються управлінською складовою, що і є основною концепцією досліджень науковців.
Для науковців-менеджерів, фахівців-практиків, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх тим, хто користується інструментарієм сучасного менеджменту в своїй діяльності.

Залишити відповідь