Черник М. А. Електричні машини

621.313(075.8)
Ч-49
Черник М. А. Електричні машини : зб. задач : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. А. Черник, В. Г. Гайдук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 176 с.

Посібник є збірником задач для вивчення курсу електричних машин загальнопромислового призначення. В ньому містяться основні теоретичні положення з наведенням всіх найважливіших формул, подано зміст задач різного рівня складності для силових трансформаторів і всіх типів електричних машин, а також приклали розв’язування найбільш характерних задач. В кінці збірника надруковані відповіді для всіх задач.

Залишити відповідь