Загородній А. Г. Економічне обґрунтування вибору оптимальних технологічних рішень в будівництві

69:658(075.8)
З-14
Загородній А. Г. Економічне обґрунтування вибору оптимальних технологічних рішень в будівництві : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А. Г. Загородній, Ю. І. Стадницький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 1995. – 102 с.

В навчальному посібнику розглядаються основні питання економічної ефективності інвестицій, вибору оптимальних варіантів проектних рішень, сучасні методи оцінки економічної ефективності. Наведено приклади обґрунтування вибору оптимальних рішень в будівництві.
Для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників проектних і будівельних організацій.

Залишити відповідь