Солодкий С. Й. Тріщиностійкість бетонів на модіфікованих цементах

691
С60
Солодкий С. Й. Тріщиностійкість бетонів на модіфікованих цементах : [монографія] / С. Й. Солодкий. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 143 с.

Досліджено процеси деформування і руйнування будівельних композитів на цементах різних за речовинним складом типів, оцінено тріщиностійкість бетонів на основі модифікованих цементів за допомогою аналізу повністю рівноважних діаграм деформування, побудованих методами лінійної механіки руйнування. Виявлено закономірності впливу рецептурно-технологічних чинників на силові та енергетичні характеристики тріщиностійкості важких бетонів. Запропоновано критерій оцінювання тріщиностійкості важких бетонів, аналітичний вираз функції, що описує повністю рівноважну діаграму деформування бетонів. Розроблено алгоритм розрахунку критичного коефіцієнта інтенсивності напружень методом Монте-Карло.
Видання може бути корисним для наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів, які займаються питаннями технології бетону, підвищення довговічності і надійності бетонних конструкцій, а також для студентів будівельних спеціальностей.

Залишити відповідь