Щеглюк М. Р. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій

69:658(075.8)
Щ32
Щеглюк М. Р. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій : навч. посіб. для вищих навч. закладів / М. Р. Щеглюк, Я. П. Юсик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 490 с.

У навчальному посібнику викладено основи вимірювання і контролю електричних і неелектричних величин багатьох параметрів технологічних процесів, які використовують у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій. Описано конструкції та принцип роботи найрозповсюдженіших первинних перетворювачів, вимірювальних приладів і пристроїв та систем.
Велику увагу приділено особливостям фізичних явищ, що супроводжують різноманітні технологічні процеси та їхнє застосування у вимірюваннях. Наведено короткі технічні характеристики вимірювальних перетворювачів, вторинних приладів та вимірювальних пристроїв.
Навчальний посібник призначено для студентів будівельних спеціальностей ВНЗ, що вивчають автоматизацію технологічних процесів у будівництві та виробництві будівельних виробів і конструкцій. Він також буде корисний студентам суміжних спеціальностей.

Залишити відповідь