Бліхарський З. Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд

69.05(075.8)
Б69
Бліхарський З. Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд : навч. посіб. для вищих навч. закладів / З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 107 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання реконструкції та підсилення будівель і споруд, зокрема задачі обстеження, дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів, види дефектів та пошкоджень конструкцій, оцінки технічного стану будівельних конструкцій.
Подано конструктивні рішення та приклади підсилення основ та фундаментів, залізобетонних, кам’яних, металевих конструкцій будівель та споруд.
У посібнику узагальнено досвід українських та закордонних науковців з питань реконструкції та підсилення будівель і споруд з використанням розроблених ними конструктивних рішень.

Залишити відповідь