Войтко С. В. PIC-контролери та MPLAB: програмування на асамблері

004(075.8)
В65
Войтко С. В. PIC-контролери та MPLAB: програмування на асамблері : практичний посібник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 159 с.

Наведено послідовність формування проекту, функції та основні прийоми роботи з програмною оболонкою MPLAB X IDE. Подано структуру програми на асемблері для мікроконтролерів РІС компанії Мicrochip. Описано основні директиви та команди асемблера MPLAB. Окреслено роботу з кодом, особливості компіляції, керування входами та виходами у середовищі MPLAB. Систематизовано підходи, правила та рекомендації до написати програм на асемблері. Наведено привиди програм і прийоми програмування.
Для студентів технічних спеціальностей, школярів старших класів, радіоаматорів.

Залишити відповідь