Бисага К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії)

323
Б65
Бисага К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : науково-практичні рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення / К. В. Бисага. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 198 с.

У науково-практичних рекомендаціях проаналізовано базові нормативно-правові положення у сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів політично значущих осіб як в Україні, так і в тих державах, які через об’єктивні обставини й події мають безпосереднє відношення до відмивання коштів українськими високопосадовцями, а саме: США, Великобританія, Швейцарія та Австрія.
Підготовлені рекомендації необхідно розглядати як «робочий інструмент», в основі якого лежить досвід вище названих країн, міжнародних організацій, приватного сектору та неурядових організацій, що призначений допомогти українським компетентним органам, фінансовим установам, відповідним нефінансовим організаціям та фахівцям у реалізації ними норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо національних публічних діячів. Основна увага зосереджена на практичних аспектах виявлення та ідентифікації таких осіб за допомогою відомих міжнародних і українських джерел інформації, а також на характеристиці та оцінюванні ефективності останніх щодо їх практичного використання суб’єктами фінансового моніторингу України.
Автор сподівається, що підготовлені науково-практичні рекомендації допоможуть виявляти окремі ознаки здійснення ризикових операцій за участю високопосадовців, що дасть змогу уповноваженим органам та установам викривати осіб, стосовно яких необхідно вживати спеціальні заходи належної безпеки, сприятимуть діяльності інших державних органів, задіяних у національній системі ПВД/ФТ.

Залишити відповідь