Бондаренко А. О. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт

622.232(075.8)
Б81
Бондаренко А. О. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посіб. / А. О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. гірничий ун-т». – Дніпро : НГУ, 2017. – 124 с.

Розглянуто конструкцію, принцип дії, сферу застосування, основи технологічного розрахунку машин для виконання основних та допоміжних робіт з видобутку, транспортування й переробки твердих корисних копалин відкритим способом, зокрема: машин для буріння вибухових і розвідувальних свердловин; виймально-навантажувальних машин; виймально-транспортувальних машин; машин для вибійної переробки та перевантаження гірської маси; устаткування для гідравлічної механізації гірничих робіт; плавучих машин для розробки обводнених родовищ корисних копалин; а також видобувних комплексів для глибоководного видобутку твердих корисних копалин зі дна Світового океану і свердловинного гідровидобутку корисних копалин.

Залишити відповідь