Булат А. Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах

553.9
Б90
Булат А. Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах / А. Ф. Булат, В. В. Лукінов, К. А. Безручко. – Київ : Наукова думка, 2017. – 250 с. – (Проект «Наукова книга»).

У монографії узагальнено результати багаторічних комплексних досліджень особливостей порід-колекторів вугленосних відкладів та закономірностей розподілу газів у вугленосній товщі, вивчення форм вологи у гірських породах Донбасу, взаємодії та взаємного впливу складових системи вода-газ у вуглепородному масиві, чинників формування фільтраційних та ємнісних властивостей гірських порід. Розглянуто роль окремих фаз флюїдів у формуванні водогазонасиченості вуглепородного масиву на базі досліджень різноманітних форм вологи у поровому просторі вугленосних відкладів Донбасу і фазових проникностей води та газу. Досліджено умови і запропоновано модель формування газових пасток у породному масиві як результат взаємного впливу і взаємодії газової та рідкої фаз на основі теорії тріщинуватопористих середовищ. Визначено умови формування та збереження газових скупчень у вуглепородному масиві, обґрунтовано параметри фільтраційних та ємнісних маєтностей, які характеризують породи-колектори, межу колектор-екран та екрани (покришки). Розроблено методику прогнозної оцінки перспективності локальних антиклінальних структур з метою пошуку зон скупчення вільною метану.
Для наукових співробітників і фахівців, що займаються проблемами прогнозування гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ, а також студентів вишів відповідних спеціальностей.

Залишити відповідь