Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

621-52(082)
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. науково-технічний збірник. Вип. 50 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; відповід. ред. З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 139 с.

В українському міжвідомчому науково-технічному збірнику «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» висвітлюються результати теоретичних та експериметальних досліджень у галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транс-портування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо.
Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ та для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Входить до переліку наукових фахових видань, затвердженого МОН України.

Залишити відповідь