Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами

331(075.8)
В65
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – Київ : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2016. – 160 с. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-617-696-501-5.

Розглянуто понятійно-термінологічний апарат системи управління трудовими ресурсами. Розкрито трудовий потенціал, основні показники зайнятості населення, персоналу підприємства. Наведено показники продуктивності праці, оцінювання трудової діяльності. Охарактеризовано сутність, структуру, форми та системи, оподаткування та функції заробітної плати. Проаналізовано особливості функціонування діяльності мережевих компаній. Визначено особливості реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності та форми кадрового потеціалу. Окреслено причини та тенденції міжнародного руху робочої сили. Описано систему підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і новітніх форм у забезпеченні ринку праці трудовими ресурсами.

Залишити відповідь