izmir travesti resimleritravesti

Електронні видання

Тротнер Вікторія Едуард Фукс – геолог і фотограф. Частина 1 // Портал «ДніпроКультура». – 2021. – Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/geolog_inzhener (дата перегляду: 23.11.21).

Тротнер Вікторія Едуард Фукс – геолог і фотограф. Частина 2 //  Портал «ДніпроКультура». –  2021. – Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/geolog_fuks (дата перегляду: 23.11.21).

Тротнер Вікторія Зелені скарби балки Зеленої // Портал «ДніпроКультура». – 2021. – Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/index.php?route=information/project&prj_id=955 (дата перегляду: 23.11.21).

Тротнер Вікторія Балка Північна Червона // Портал «ДніпроКультура». – 2021. – Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/balki_flora (дата перегляду: 23.11.21).


Атлас природно-заповідного фонду м. Кривого Рогу / Управління екології виконкому Криворізької міської ради ; автори-укладачі: В. В. Тротнер, Й. Д. Маяков. – Кривий Ріг, 2017. – 22 с. – Режим доступу: http://library.knu.edu.ua@lib.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02.pdf (дата розміщення 19.01.2018).

Це інформаційне видання присвячене об’єктам природно-заповідного фонду міста Кривовго Рогу. Подано інформацію про кількість об’єктів природно-заповідного фонду, місце їх розташування та площу, установи, організації та підприємства, на яких покладені охоронні зобов’язання. Коротко охарактеризована наукова цінність об’єктів – історичне значення, геологічна будова, рослинний і тваринний світ. Екскурсії об’єктами природно-заповідного фонду міста.


Денисик Г. І. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу : [монографія] / Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2013. – 220 с. : іл. – («Процеси і явища в антропогенних ландшафтах»). – Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/denysyk2.pdf (дата розміщення 23.03.2018).

У монографії розглянуто підходи до розуміння сутності й ролі похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу, удосконалено методику їх дослідження на регіональному рівні, виділено чинники та ознаки, що зумовлюють їхнє різноманіття. Встановлено, що похідні процеси в ландшафтах зон техногенезу є основними ланками у формуванні парадинамічних зв’язків між гірничопромисловими й іншими прилеглими ландшафтами. З’ясовано, що ці процеси є сучасними ландшафтотвірними процесами в ландшафтах зон техногенезу. На прикладі Криворізької ландшафтно-технічної системи упродовж 2005-2012 років досліджені особливості активізації похідних процесів і явищ як основних ландшафтотвірних чинників для обґрунтування заходів щодо їх оптимізації й управління.


Криворіжжя – славетний гірничий край : матеріали Міської науково-практичної краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю надання Кривому Рогу статусу міста (м. Кривий Ріг, 20 квітня 2018 року) / Криворізькій професійний гірничо-металургійний ліцей ; відп. ред. В. В. Тротнер. – Кривий Ріг, 2018. – 264 с. – Режим доступу: http://library.knu.edu.ua@lib.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04.pdf (дата розміщення 27.04.2018).

В матеріалах Міської науково-практичної краєзнавчої конференції містяться 50 статей 44 авторів. Це публікації краєзнавчої тематики, що відображають актуальні питання розвитку адміністративного устрою Кривого Рогу, історії гірничого краю та сучасного стану довкілля, містять відомості про видатних особистостей міста, природно-заповідні території та культурні надбання краю. Збірка матеріалів конференції адресується науковцям, педагогічним працівникам, студентам та учням різних навчальних закладів, а також тим, хто цікавиться історією, природою рідного краю та проблемами сучасного міста.

Залишити відповідь