izmir travesti resimleritravesti

2017

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

Кафедра автомобільного транспорту

Кафедра відкритих гірничих робіт

Кафедра геодезії та землеустрою

Кафедра геології і прикладної мінералогії

Кафедра гірничих машин і обладнання

Кафедра екології

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

Кафедра електромеханіки

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва

Кафедра моделювання і програмного забезпечення

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

Кафедра підйомно-транспортних машин

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

Кафедра рудникової  аерології та охорони праці

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій

Кафедра технології машинобудування

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Залишити відповідь