izmir travesti resimleritravesti

Дарувальники 2023

Ступнік Микола Іванович, ректор Криворізького національного університету

Сулима Тетяна Сергіївна, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Кутова Наталія Генадіївна, в.о. декана факультету економіка та управління бізнесом

Федотов Владислав Олександрович, декан електротехнічного факультету

Цивінда Наталія Іванівна, заступник декана факультету механічної інженерії та транспорту

Нечаєв Василь Павлович, завідувач кафедри технології машинобудування

Хоцкіна Світлана Миколаївна, завідувачка кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти

Шахно Альона Юріївна, завідувачка кафедри економіки, організації та управління підприємствами

Турило Анатолій Михайлович, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Барановська Міла Леонідівна, доцент кафедри електромеханіки

Голівер Надія Олексіївна, доцент кафедри іноземних мов

Паустовська Тамара Іванівна, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами

Пересунько Ігор Ігорович, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

Рябикіна Катерина Григрівна, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами

Кравцова Дар’я Юріївна, старший викладач кафедри технології машинобудування

Ланова Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти

Вигівська Вікторія Олександрівна, в.о. директора бібліотеки

Мірошніченко Тетяна Василівна, завідувач відділу бібліотеки

Савіцький Денис, здобувач освіти ГМФ


Бюлетень “НОВІ КНИГИ” І квартал


Степаненко Олександр, криворізький письменник, журналіст, краєзнавець.

Казки Криворіжжя / упорядник О. В. Степаненко ; ілюстрації Ф. П. Росомаха. – Кривий Ріг : Рута, 2023. –375 с. – (Серія “Історична криворізька спадщина”).

Ця книга буде цікава всім, кому не байдужа історія свого краю. Видання містить казки, які були записані на Криворіжжі нашими земляками у давні часи (ХІХ–ХХ ст.). У книзі подано 108 казок, більшість з яких друкується вперше. Збірка “Казки Криворіжжя” продовжує цикл книжок із серії “Історична криворізька спадщина” і є третьою книгою в цій ланці.

Степаненко А. В. Спортивное столетие КГРИ: достижения и личности : краткий курс лекций по истории спорта и о его развитии в Криворожском национальном университете. – Кривой Рог, 2022. – 278 с.

Это краткая история спортивных достижений КНУ за прошедшие 100 лет. Книга расчитана на студенческую молодежь и не тех, кто не безразличен, любит спорт и людей, которые ему преданы.


Лазаров Геннадій, випускник 1972 року електротехнічного факультету КНУ.

Лазаров Г. Б. Карачуни. КДЗ. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2022. – 197 с. – (Серія “Історія криворізьких селищ”).

Пропоноване видання є продовженням серії “Історія криворізьких селищ” і розповідає про історію будівництва Карачунівського водосховища та про виникнення і розвиток житлового масиву Карачуни і Карачунівського промвузла у західній частині міста Кривий Ріг.


Сінчук Ігор Олегович, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті КНУ.

Прогнозування терміну служби електрообладнання : підручник / Т. М. Берідзе, І. О. Сінчук, В. О. Федотов, М. Л. Барановська, І. І. Пересунько. ˜– Варшава, 2023. – ISBN 978-83-66216-76-1.

У підручнику поруч з основними теоретичними результатами, що традиційно викладаються в курсі, розглянуто ряд питань, які мають прикладний інтерес. Посібник містить прикладні задачі та приклади їх вирішення. Прогнозування терміну служби електрообладнання являє собою прикладну технічну дисципліну, що вивчає кількісні та якісні методи і засоби аналізу закономірностей складних технічних систем.

Preventive theses to options for developing smart control systems for power flows distribution among consumers of iron ore underground mines : monograph / I. Sinchuk, A. Kupin, K. Budnikov, M. Baranovska ; edited by O. Sinchuk. – Warsaw, 2023. – 91 p. – ISBN 978-83-66216-71-6.

The research materials presented in the monograph continue to accumulate the ‘stock’ of the search results developed by Prof. Sinchuk’s scientific school from Kryvyi Rih National University (Ukraine) devoted to the issue of increasing energy efficiency of mining enterprises with an underground method of mining iron ore raw materials.

To do this, the researchers of the above-mentioned scientific shool have all the grounds to study basic system-creating enterprises of Ukraine’s industry – mining and metallurgical ones – by applying their professional potential and expertise.


Турило А. М., Турило А. А. Менеджмент розвитку : фінансово-економічні аспекти, ефективність, особливості оцінювання, проблеми економічного балансу : навч.-наук. посібник / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2023. – 115 с. – ISBN 978-617-8096-11-3.

У посібнику розкрито сутність менеджменту з позиції фінансово-економіних аспектів розвитку суб’єктів господарювання, їх ефективності, особливостей оцінювання та проблем економічного балансування.