izmir travesti resimleritravesti
altiparmak travesti marmaris travesti istanbul travesti

Нові надходження 2022 (І)

SQL запити для ГІС : [навчальний посібник] / О. М. Новікова, А. Ю. Паламар, О. Б. Мазикіна, В. Д. Сидоренко. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2022. – 126 с. : іл. + додатки. – Бібліогр.: с. 124–126. – ISBN 978-617-8096-06-9., 50 пр.

Навчальний посібник присвячений окремій, досить складній темі “SQL запити для ГІС”. Зважаючи на те, що SQL мова є частиною реляційної бази даних, в рамках посібника коротко розглянуті елементи реляційної моделі та складові SQL запиту.Більша частинапосібника присвячена SQL запитам для ГІС на прикладі найбільш розповсюдженої геоінформаційної систем MapInfo.
Посібник призначений для студентів спеціальності “Геодезія та землеустрій”.


Гайдуцький, П. І. Україна за президентства Л. Д. Кучми / П. І. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2021. – 601 с. – ISBN 978-617-7300-92-1.

Ця книга про політичні та економічні виклики, що випали на долю України за 30 років незалежності. Основну увагу акцентовано на періоді презтденства Л. Д. Кучми (1995–2005 рр.), коли було здійснено радикальні реформи, подолано глибоку трансформаційнукризу, зміцнено міжнародний авторитет України.


Эко У. Полный назад! “Горячие волны” и популизм в СМИ / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. – М. : Эксмо, 2007. – 587 с. – ISBN 978-5-699-21165-4.

В этой книге собран ряд статей и выступлений, написанных с 2000 по 2005 год. Это особый период. В его начале люди переживали традиционный страх перед сменой тысячелетий. Смена произошла, и грянули 11 сентября, афганская война и иракская война. Ну а в Италии… В Италии это время, вдобавок ко всему, было эпохой правления Берлускони… В своей новой книге “Полный назад!” выдающийся итальянский писатель Умберт Эко (р.1932) говорит о современности – о ее политике, культуре и нравах.


Віднянський, С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європ. Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-566-6.

У книзі подані політичні біографії сімнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця, поляка, росіянина. Своїми ідеями, поглядами та діяльністю у ХХ- початку ХХІ століть вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об’єднаної демократичної Європи.


Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців = Nie jestesmy ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec Ukraincow i Ukrainy : антологія текстів / за ред. П. Коваля, Я. Олдаковського, М. Зухняк ; пер. з пол. С. Гіріка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 439 с. – ISBN 978-966-518-584-0.

У антології зібрано тексти польських політичних мислителів 90-х років XIX–80–х років XX століття, предметом яких є українсько-польські стосунки, проблеми співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин між Україною та Польщею як самостійними державами. Книга дає читачеві можливість сформувати уявлення про еволюцію поглядів польських інтелектуалів на Україну та українців протягом одного з найдраматичніших періодів історії двох народів. Для науковців, журналістів, політиків та всіх, хто цікавиться історією українсько-польських відносин.


Ха-Юн Чанґ 23 прихованих факти про капіталізм / Ха-Юн Чанґ ; пер. з англ. О. Купріянчук. – Київ : Наш формат, 2018. – 294 с. – ISBN 978-617-7552-75-7.

Ха-Юн Чанґ розвіює іфи й забобони, які впливають на розуміння капіталізму, та вдало перевертає наші усталені уявлення. Наприклад, як пише Чанґ, «пральна машина змінила світ набагато більше, ніж інтернет», «США не посідають перше місце за рівнем життя у світі», а «люди в бідних країнах насправді підприємливіші, ніж у багатих». Автор чітко показує проблемні моменти, які він помітив під час аналізу (наприклад, що збагачення окремих багатіїв не робить решту людей заможнішими», «управління компаніями не має здійснюватися в інтересах їхніх власників», а «фінансові ринки мають ставати менш, а не більш ефективними»). Крім того, Чанґ показує, що кожен економічний вибір є політичним і настав час чесно про це говорити.


Вахудова, М. А. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / М. А. Вахудова ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 378 с. – ISBN 978-966-518-500-0.

У книзі досліджено механізм впливу ЄС на посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи – важелі та паси, які перекладали зовнішній чинник на внутрішньополітичну зміну цілого спектра розмаїтих політичних режимів, що привела їх, кінець кінцем, доконверґенції на ґрунті ліберальної демократії та вступу до ЄС.


Екологічний паспорт міста Кривого Рогу 2015 – 2020 / Виконком Криворізької міської ради, Управління екології. – Кривий Ріг : [б. в.], [2021]. – 73 с.

Екологічний паспорт надає можливість ознайомитися з інформацією про реалізацію заходів Міської екологічної програми та досягнутими екологічними показниками, в ньому охарактеризовано міську систему моніторингу, в т.ч. автоматизовану, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої системи забезпечення доступу до екологічної інформації тощо.


Теорія ймовірностей, стохастичні процеси та прикладна статистика в електротехніці : підручник : курс лекцій / Т. М. Берідзе, І. О. Сінчук, О. В. Замицький, ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2022. – ISBN 978-617-639-328-3.

В підручнику поруч з основними теоретичними результатами, розглянуторяд питань, що мають прикладний інтерес. Посібник містить велику кількість прикладів і прикладних задач. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються зі спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.


Дереш, Л. Там, де вітер : роман / Л. Дереш. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2021. – 304 с. – ISBN 978-617-7654-75-75-8.

Макс Тарнавський, молодий письменник, який здобув визнання серед молоді дебютним романом про молодіжну контркультуру, однак зазнав нищівної критики за свій третій роман «Там, де вітер», філософську притчу про відлюдника, який живе на маяку біля моря. Надовго зникнувши з поля зору читачів, він болісно переживає неспроможність до подальшої творчості.


Василів-Базюк Л. Й. Стежками емігрантів з України : історична повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2021. – 503 с. – ISBN 978-966-997-087-9.

У творі, йдеться про становлення і розвиток української громади в Канаді, починаючи від “піонерської доби” до сьогодення. Автор зосереджує увагу читачів на маловідомих фактах з життя українських першопоселенців у Канаді, на тих перешкодах і труднощах, які їм довелося здолати у пошуках землі, волі та кращої долі. Книга поєднує в собі багато ретельно опрацьованих авторкою тем, які близькі кожному українцю. Її грунтовне прочитання сприятиме переосмисленню українських життєвихи цінностей, соціально-історичного простору і творенню нових сеансів.


Сергійчук, В. І. Як нас морили голодом / В. І. Сергійчук. – 3-тє вид., допов. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 391 с. – ISBN 966-2911-07-3.

На основі невідомиї до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в ХХ ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою. Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу. Видання розраховане на всіх, хто хоче знати правду про ці страшні сторінки української історії.