izmir travesti resimleritravesti

Комплектування фонду

 Вiддiл комплектування:

– здійснює науково-обгрунтоване формування бібліотечного фонду у відповідності з навчальними планами університету, здійснює підписку періодичних видань;

– оформляє фінансові документи для бухгалтерії університету з видавництвами та книготоргівельними організаціями;

– розподіляє отримані документи за підрозділами бібліотеки відповідно до замовлень і потреб факультетів;

– веде облік всіх документів, що надходять до бібліотеки;

– проводить списання документів;

– всі технологічні процеси відділу виконує в системі «УФД. Бібліотека».

Залишити відповідь