Нові надходження 2022 (ІІ)

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська та ін. – Кривий Ріг ; Київ : Щербатих О. В., 2022. – 196 с.

Навчальний посібник спрямовано на висвітлення основних теоретичних положень, питань методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у ЗВО, так і на практиці. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.


Турило А. М. Цінність людини і людський капітал – фундаментальні чинники фінансово-економічного розвитку суб’єктів господарювання : навч. посіб. / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2022. – 139 с.

Дана книга присвячена ключовим категоріям сучасного суспільства та ринкової економіки – цінності людини і людського капіталу. Особливу увагу в ній приділено таким економічним явищам і процесам як інноватизація, потенціал та адаптація підприємства.


Ендрюс М. Будівництво спроможності держави. Факти. Аналіз. Дії / М. Ендрюс, Л. Прітчетт, М. Вулкок. – Київ : Саміт-книга, 2021. – 392 с.

Цю книгу ми присвячуємо людям дії, – тим, хто кожного дня, прокидаючись, намагається змінити світ на краще. Тим, хто прагне, аби дійсно запрацювали системи, які мали би працювати, і тим, хто виконує свою роботу, долаючи перешкоди. Ми сподіваємось, що наш скромний внесок допоможе людям дії – ми пропонуємо системний підхід і понятійний апарат, аби узагальнити те, що найуспішніші з них інтуїтивно вже і так розуміють.


Turylo A. M. New efficiency concept = Нова концепція ефективності : study guide / A. M. Turylo, A. А. Turylo. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 131 с. – Текст парал. укр.

У книзі представлено нову оригінальну концепцію ефективності, яка розкривається з трьох позицій 1) ефективність – як економічна категорія інтерованого виду; 2) ефективність – як категорія характеристики і оцінки людського капітулу; 3) ефективність – як категорія суспільного розвитку і життєдіяльності людини.Швайка О. П. Основи синтезу органічних речовин : навч. посіб. / О. П. Швайка, М. І. Короткіх, Г. Ф. Раєнко ; НАН України, Ін-т. фіз.-орг. хім. і вуглехім ім. Л.М. Литвиненка, Ін-т орг. хім., Дон. нац. ун-т. ім. В. Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 336 с.

У книзі подано основні методи синтезу, що застосовуються в сучассі для одержання органічних речовин. Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та наукових працівників.


Калибровка прокатных валков : справочник / В. В. Гетманец, А. Ф. Вавилов, С. В. Седуш, В. Л. Романченко. – Донецк : [б. и.], 2006. – 353 с.

Приведены наиболее распространенные в практике сортопрокатного производства методики расчета калибровки прокатных валков. Рассмотрены калибровки валков отечественных прокатных станов, типичные схемы расположения оборудования и технологии прокатки. Изложен расчет параметров прокатки. Рассчитана на специалистов в области калибровки валков прокатных станов, а также может быть использована в практической работе инженерами и студентами соответствующих специальностей.


Оперативный контроль и управление качеством при добыче и переработке минерального сырья : [монография] / А. А. Азарян, В. А. Азарян, В. В. Дрига и др.. ; М-во образования и науки Украины, КНУ ; под общ. ред. А. А. Азаряна. – Прага : OKTAN PRINT, 2020. – 500 с.

В монографии изложены основные пути повышения качества минимизации потерь и засорения с использованием, ядернофизических магнитометрических методов и инклиометрии в горнорудной промышленности, а также результаты разработки и внедрения в производство, мобильных аппаратных средств и системы оперативного контроля и управления качеством минерального сырья.


Лазаров Г. Б. Історія криворізьких селищ. МОДР, Змичка. Кн. 1 / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 184 с.

Пропоноване видання є продовженням краєзнавчої серії “Історія криворізьких селищ”. У ньому йдеться про виникнення та розвиток рудничних селищ МОДР і Змичка. Події висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя міста та країни. Читачам пропонується ознайомитися зі спогадами старожилів, прочитати деякі дописи з газет Херсонської та Катеринославської губерній та міської газети “Червоний гірник”, що стосуються обох селищ.


Лазаров Г. Б. Селища МОДР, Змичка. Кн. 2 : Змичка / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. – 186 с. – (Історія криворізьких селищ).

Пропоноване видання є продовженням серії “Історія криворізьких селищ” і розповідає про історію виникнення та розвитку рудничних селищ МОДР і Змичка. Книга друга присвячена історії селища Змичка. Це неофіційна історія селищ з перших років існування до сьогодення. Події у селищах висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя у місті і країні.