izmir travesti resimleritravesti

Нові надходження 2022 (ІІ)

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська та ін. – Кривий Ріг ; Київ : Щербатих О. В., 2022. – 196 с.

Навчальний посібник спрямовано на висвітлення основних теоретичних положень, питань методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у ЗВО, так і на практиці. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.


Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22–24 березня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, КНУ, кафедра комп’ютерних систем та мереж ; [відповід. за випуск А. І. Купін]. – Кривий Ріг : Криворізький нац. ун-т, 2022. – 150 с.

Містить матеріали науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених з питань розробки, проектування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та мереж, розробки програмного та апаратного забезпечення, розглядаютьсяпроблеми створення та використання систем паралельних та розподілених обчислень, штучного інтелекту, а також питання захисту інформації.


Турило А. М. Цінність людини і людський капітал – фундаментальні чинники фінансово-економічного розвитку суб’єктів господарювання : навч. посіб. / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2022. – 139 с.

Дана книга присвячена ключовим категоріям сучасного суспільства та ринкової економіки – цінності людини і людського капіталу. Особливу увагу в ній приділено таким економічним явищам і процесам як інноватизація, потенціал та адаптація підприємства.


Ендрюс М. Будівництво спроможності держави. Факти. Аналіз. Дії / М. Ендрюс, Л. Прітчетт, М. Вулкок. – Київ : Саміт-книга, 2021. – 392 с.

Цю книгу ми присвячуємо людям дії, – тим, хто кожного дня, прокидаючись, намагається змінити світ на краще. Тим, хто прагне, аби дійсно запрацювали системи, які мали би працювати, і тим, хто виконує свою роботу, долаючи перешкоди. Ми сподіваємось, що наш скромний внесок допоможе людям дії – ми пропонуємо системний підхід і понятійний апарат, аби узагальнити те, що найуспішніші з них інтуїтивно вже і так розуміють.


Turylo A. M. New efficiency concept = Нова концепція ефективності : study guide / A. M. Turylo, A. А. Turylo. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 131 с. – Текст парал. укр.

У книзі представлено нову оригінальну концепцію ефективності, яка розкривається з трьох позицій 1) ефективність – як економічна категорія інтерованого виду; 2) ефективність – як категорія характеристики і оцінки людського капітулу; 3) ефективність – як категорія суспільного розвитку і життєдіяльності людини.


Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць. Вип. 3 (39) / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2021. – 121 с.


Швайка О. П. Основи синтезу органічних речовин : навч. посіб. / О. П. Швайка, М. І. Короткіх, Г. Ф. Раєнко ; НАН України, Ін-т. фіз.-орг. хім. і вуглехім ім. Л.М. Литвиненка, Ін-т орг. хім., Дон. нац. ун-т. ім. В. Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 336 с.

У книзі подано основні методи синтезу, що застосовуються в сучассі для одержання органічних речовин. Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та наукових працівників.


Калибровка прокатных валков : справочник / В. В. Гетманец, А. Ф. Вавилов, С. В. Седуш, В. Л. Романченко. – Донецк : [б. и.], 2006. – 353 с.

Приведены наиболее распространенные в практике сортопрокатного производства методики расчета калибровки прокатных валков. Рассмотрены калибровки валков отечественных прокатных станов, типичные схемы расположения оборудования и технологии прокатки. Изложен расчет параметров прокатки. Рассчитана на специалистов в области калибровки валков прокатных станов, а также может быть использована в практической работе инженерами и студентами соответствующих специальностей.


Оперативный контроль и управление качеством при добыче и переработке минерального сырья : [монография] / А. А. Азарян, В. А. Азарян, В. В. Дрига и др.. ; М-во образования и науки Украины, КНУ ; под общ. ред. А. А. Азаряна. – Прага : OKTAN PRINT, 2020. – 500 с.

В монографии изложены основные пути повышения качества минимизации потерь и засорения с использованием, ядернофизических магнитометрических методов и инклиометрии в горнорудной промышленности, а также результаты разработки и внедрения в производство, мобильных аппаратных средств и системы оперативного контроля и управления качеством минерального сырья.


Лазаров Г. Б. Історія криворізьких селищ. МОДР, Змичка. Кн. 1 / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 184 с.

Пропоноване видання є продовженням краєзнавчої серії “Історія криворізьких селищ”. У ньому йдеться про виникнення та розвиток рудничних селищ МОДР і Змичка. Події висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя міста та країни. Читачам пропонується ознайомитися зі спогадами старожилів, прочитати деякі дописи з газет Херсонської та Катеринославської губерній та міської газети “Червоний гірник”, що стосуються обох селищ.


Лазаров Г. Б. Селища МОДР, Змичка. Кн. 2 : Змичка / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. – 186 с. – (Історія криворізьких селищ).

Пропоноване видання є продовженням серії “Історія криворізьких селищ” і розповідає про історію виникнення та розвитку рудничних селищ МОДР і Змичка. Книга друга присвячена історії селища Змичка. Це неофіційна історія селищ з перших років існування до сьогодення. Події у селищах висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя у місті і країні.


Бухтіяров В. П. Восьмизоряне сяйво : розповідь про вихованців КЗШ №5 (кол. №12) – Героїв Радянського Союзу / В. П. Бухтіяров. – Житомир : Рута, 2021. – 208 с. – ISBN 978-617-581-485-7.

Книга розповідає про шістьох вихованців КЗШ №5 (кол. №12), Героїв Радянського Союзу, які в грозовому небі війни боронили Батьківщину від фашистської навали.
Розрахована на широке коло читачів.


Лапшин О. Є. Вентиляція промислових приміщень : підручник / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, М. В. Худик. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2022. – 262 с. – ISBN 978-617-8045-42-5.

У підручнику наведено санітарно-гігієнічні умови повітря в промислових приміщеннях, властивості повітря і процеси зміни його стану, насамперед процеси тепло- та вологообміну. Надано рекомендації щодо складання теплового балансу промислових приміщеньта розрахунку в них повітрообміну. Окремим розділом наведено аеродинамічні основи організації повітрообміну в приміщенні, основи аеродинаміки вентиляційних систем. Надані основи всмоктувальної і приточної вентиляції, системи кондиціонування повітря та очищення його від шкідливих забруднень. Наведені також рекомендації щодо вибору, налагодженню і регулюванню систем вентиляції і кондиціонування повітря у приміщеннях.


Моніторинг стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак : монографія / О. А. Чорна, О. В. Бісікало, О. П. Чорний, В. К. Титюк. – Кременчук : Novabook, 2022. – 179 с. – ISBN 978-617-639-341-2.

Монографія присвячена питанням розробки технології комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів безпосередньо під час виконання технологічного процесу на основі зовнішніх ознак їх роботи, що дозволяє здійснювати попередню діагностику двигуна з визначенням його поточного стану та виданням рекомендацій про можливість і доцільність його подальшої експлуатації.
Монографія може бути корисна студентам, аспірантам, науковим та інженерним працівникам, що займаються питаннями діагностики та моніторингу стану асинхронних двигунів.


Оптимізація пускових режимів потужних електроприводів за енергетичною ефективністю : монографія / В. К. Титюк, О. П. Чорний, І. А. Луценко, М. Л. Барановська. – Кременчук : Novabook, 2022. – 255 с. – ISBN 978-617-639-342-9.

Монографію присвячено питанню визначення та подальшого дослідження ефективності використання систем керованого пуску потужних електроприводів енергоємних виробництв. Ефективність процесу пуску визначається співвідношенням ресурсних витрат і отриманого результату, а також тривалості пуску. Розроблено математичні моделі для визначення ресурсних витрат і результату пуску. Розроблено показник ефективності процесу пуску, виконано його дослідження для п’яти типів електроприводів з двома типами моменту опору. Сформульовано оптимізаційну задачу керування пуском за запропонованим критерієм ефективності. Визначено техніко-економічні показники використання систем керованого пуску потужних електроприводів.