izmir travesti resimleritravesti

Пам’ятаємо. Перемагаємо

Український інститут національної пам’яті


“Ніколи знову”: Мінкульт презентував сайт, де порівнюють злочини Росії та нацистської Німеччини


Фотографії часів Другої світової війни показують разючу візуальну схожість із наслідками вторгненням Росії в Україну.


7 мільйонів українців боролися з нацизмом у лавах Об’єднаних націй
Ролик створений з ініціативи Українського інституту національної пам’яті каналом Еспресо TV у співпраці з Марією Бурмакою.

Твори українських письменників і поетів, які розкривають події та наслідки війни:

1. Андрусяк М. Брати грому : повість. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Andrusiak_Mykhailo/Braty_hromu

2. Багряний І. Огненне коло : повість. – Режим доступу:  http://chtyvo.org.ua/authors/Bahrianyi/Ohnenne_kolo/

3. Багряний І. Людина біжить над прірвою : роман. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Bahrianyi/Liudyna_bizhyt_nad_prirvoiu_vyd_200 9/

4. Гончар О. Щоденники. Т. 1 (1943–1967). – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Schodennyky_Tom_1_1943-1967/

5. Гончар О. Людина і зброя : роман. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Liudyna_i_zbroia/

6. Гончар О. Прапороносці. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Praporonostsi/

7. Гуцало Є. Пролетіли коні : оповідання та повісті. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Hutsalo/Proletily_koni_zb/

8. Довженко О. Ніч перед боєм : оповідання. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Nich_pered_boyem/

9. Довженко О. Україна в огні : кіноповість. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Ukraina_v_ohni_Kinopovist_schoden nyk/

10. Довженко О. Щоденник (1941-1956). – Режим доступу: http://htyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Schodennyk/

11. Довженко О. Щоденникові записи, 1939-1956. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Schodennykovi_zapysy_1939- 1956__Dnevnykove_zapysy_1939-1956/

12. Загребельний П. Дума про невмирущого. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zahrebelnyi/Duma_pro_nevmyruschoho/

13. Загребельний П. Європа 45. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zahrebelnyi/Tvory_v_shesty_tomakh_Tom_5/

14. Забужко О. Музей покинутих секретів : роман. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zabuzhko/Muzei_pokynutykh_sekretiv/

15. Іваничук Р. Вогненні стовпи : роман. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Ivanychuk/Vohnenni_stovpy/

16. Малаков Д. Оті два роки… у Києві при німцях : спогади. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Malakov_Dmytro/Oti_dva_roky_U_Kyievi_pry_n imtsiakh/

17. Міщенко Д. Батальйон необмундированих : повість. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Mischenko/Batalion_neobmundyrovanykh_vyd_1 995

18. Самчук У. П’ять по дванадцятій. Записки на бігу. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/memuari/382-samchuk-u-p-yat-po-dvanadtsyatiy/