izmir travesti resimleritravesti

Дарувальники 2021

ДАРУВАЛЬНИКИ

Лапшин Олександр Єгорович, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки, доктор технічних наук, професор.

Збірник лабораторних і практичних робіт з охорони праці та цивільної безпеки : для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, О. В. Пищикова, Т. А. Комісаренко, М. В. Худик, В. А. Шаповалов, Л. О. Янова ; за ред. О. Є. Лапшина ; М-во освіти і науки України, КНУ, Каф. охорони праці та цивільної безпеки. –Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. – 224 с. – ISBN 978-617-8045-20-3.

У збірнику зібрані лабораторні і практичні роботи в межах програм вивчення дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Безпека гірничих робіт” та “Гірничорятувальна справа”. Призначаєтьсядля здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей і форм навчання.


Мельник Олександр Олександрович, заступник директора Криворізького міського історико-краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.

Документи з історії Криворіжжя (1941–1945). Вип. 3 / упоряд.: О. О. Мельник, І. О. Стеблина. – Кривий Ріг, 2015. – 66 с.

У збірнику вперше публікуються 37 надзвичайно цінних документів, що стосуються адміністративно-управлінського апарату, господарчого життя й соціальної сфери, а також людських і матеріальних втрат під час окупації Криворіжжя з серпня 1941 по лютий 1944 року.

Розраховано на істориків, дослідників, викладачів навчальних закладів студентів історичних факультетів, краєзнавців та широке коло читачів.


Рижук Євгенія Миколаївна, вчитель англійської мови, перекладач, фіналіст ІІІ етапу конкурсу ACCELS.

Рижук Євгенія So, you want to be a Mary Poppins… : посібник для вчителів англ. мови та студентів факультету філології / Євгенія Рижук. – Київ : Вид. “Юстон”, 2021. – 157 с. – ISBN 978-617-7854-54-7.

У пропонованому посібнику узагальнено багаторічний досвід викладання англійської мови та спецкурсів у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Збірник оптимально поєднує теоретичні статті, опубліковані у фахових виданнях, розробки уроків та позакласних заходів; також наведено зразок науково-дослідницької роботи з лінгвістики.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Філіпп Ю. Б. Практикум з розрахунків електропривода типових виробничих механізмів : навч. посібник / Ю. Б. Філіпп ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : ПП Щербатих О.В., 2020. – 66. с. – ISBN 978-617-639-265-1.

Розглянуті задачі з розрахунками і тести з дисципліни “Електропривод типових виробничих механізмів”. Практичні задачі охоплюють різні аспекти з визначення параметрів елементів електромеханічних систем, їх вибору та налагодження при розробці та впровадженні. Тестові завдання охоплюють лекційний матеріал з дисципліни, мають 3-5 відповіжей з кожного питання і можуть бути використаними при проведенні перевірки знань на етапах контрольних заходів.

Sinchuk I. Fundamental of integrating smart technologies for controlling power systems at iron ore underground mining enterprises : monograph / I. Sinchuk, K. Budnikov, R. Krasnopolsky. – Warsaw : iScience Sp. z.o.o., 2021. – 122 p. – ISBN 978-83-66216-50-1.

The monograph presents an analysis of mining enterprises’ functioning, which reveals stable irregularity of their power consumption in different periods – days, weeks, months. The largest fluctuations are observed during 24 hours.

Сучасний ринок електричної енергії : підручник. Курс лекцій / І. О. Сінчук, Т. М. Берідзе, В. О. Федотов, М. Л. Барановська, Л. В. Смєнова, А. В. Пироженко ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг, ПП Щербатих О. В., 2021. – 327 с.ISBN 978-617-639-314-6.

У підручнику розглянуто основні фактори електроенергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механізми формування собівартості електроенергетичної продукції та питання її ціноутворення в умовах ринкової економіки. Приделено увагу техніко-економічному обгрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності й якості енергоспостачання.

Комплексне використання відновлюваних джерел енергії : підручник / С. М. Бойко, І. О. Сінчук, О. А. Жуков, О. І. Савицький ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В., 2021. – 202 с. – ISBN 978-617-639-306-1.

У підручнику викладено основні положення про відновлювальні енергоресурси, основні принципи їх комплексного використання. Наведені приклади та міжнародний досвід експлуатації відновлюваних електростанцій. Викладено основні положення водневих систем накопичення електричної енергії, основні принципи їх використання та обслуговування.

Кафедрі автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті 60 років / [під ред. О. М. Сінчука]. – Кривий Ріг, 2021. – 146 с.

Книгу присвячено історії створення і розвитку кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті (АЕСПТ) Криворізького національного університету, всім сферам її діяльності: педагогічній, науково-дослідній, кадровій, видавничій; питанням підготовки і випуску інженерів-електромеханіків. Автори прагнули висвітлити хроніку подій, біографічний матеріал про завідувачів і співробітників, нинішній склад кафедри, кращих випускників. На сторінках книги наведено спогади співробітників і випускників кафедри, а також історичні фотографії. Ця книга є продовженням книги виданої до 55-річчя кафедри у 2016 році.


Турило Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів субєктів господарювання та інноваційного розвитку Криворізького національного університету.

Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація : монографія / А. М. Турило, Н. В. Романченко, С. В. Святенко, А. А. Турило. – Кривий Ріг, 2009. – 152 с. – ISBN 978-966-8597-31-2.

У монографії досліджено сутність категорії “економічний розвиток”, розглянуто особливості економічного розвитку країни, регіону, галузі, підприємства та його структурних підрозділів. На підставі проведеного аналізу існуючих методів оцінки нфективності економічного розвитку структурних підрозділів підприємства, було розроблено уніфіковану класифікацію структурних підрозділів підприємства та запропоновано власну методику оцінки ефективності їх економічного розвитку. Розглянуто методико-прикладні засади розвитку внутрішньофірмових відносин.

Турило А. А. Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) : монографія / А. А. Турило, А. М. Турило. – Кривий Ріг : Этюд-Сервис, 2010. – 194 с.ISBN 978-966-8597-37-4.

У монографії проведено аналіз і удосконалено термінологічний апарат щодо оцінки економічної ефективності підприємства, досліджено сутність і здійснено теоретичне узагальнення існуючих методичних підходів щодо вимірювання економічної ефективності підприємства, удосконалено методичні підходи щодо вимірювання показників результативності, економічної ефективності і продуктивності на гірничорудному підприємстві, доведено необхідність і запропоновано метод оцінки збиткової діяльності гірничорудних підприємств тощо.


Ступнік Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України. Ректор Криворізького національного університету.

Лазебник В. І. Сталь у степу. Погляд з України : [історичні нариси] : присвячується 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Бельгією / В. І. Лазебник. – Дніпро, Арт-Прес, 2017. – 238 с. – Українською та французькою мовою. – ISBN 978-966-348-411-2.

Цю книгу сміливо можна віднести до серії “Україна. Повернення своєї історії”, історії, яка відкриває приховану за радянських часів сторінку – діяльність іноземних промислових інвестицій та підприємництва, зокрема, бельгійського, в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Саме Бельгія була головним інвестором України, її діяльність зосереджувалася в Криворізько-Донецько-Придніпровському регіоні. На читача чекають сторінки з доказовою базою та відкриттями, що здійснені в результаті дослідження – це достовірний, конкретно-історичний та статистичний матеріал щодо дій, результатів та наслідків діяльності бельгійськіх інвесторів та підприємців…

ЮГОК : фотоальбом посвященный 65-летнему юбилею Южного горно-обогатительного комбината. – Кривий Ріг : Чернявский Д. А., 2020. – ISBN 978-617-7784-42-4.

Второй фотоальбом криворожской городской газеты “Червоний гірник” из серии альбомов о родном городе. Создан совместно с Южным горнообогатительным комбинатом к юбилею предприятия.

Лавріненко В. І. Алмазно-абразивна обробка: як подолати усталені міфи / В. І. Лавріненко ; НАН України, Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 364 с. – ISBN 978-966-360-427-5.

Описано міфи та хибні припущення, що склалися впродовж останніх п’ятдесяти років у дослідженнях процесів алмазно-абразивної обробки під час застосування найтвердіших матеріалів (алмазів і кубічного нітриду бору). Показано шляхи подолання цих міфів. Це допоможе реальніше будувати теоретичні засади подальшої розробки нових процесів із використанням інструментів з надтвердих матеріалів. Розкрито сучасні уявлення стосовно процесів обробки абразивними інструментами з надтвердих матеріалів, особливості їх ефективного застосування на прикладі розробок установ Національної академії наук України. Книгу призначено школярам, студентам, інженерно-технічним працівникам, яких цікавить ефективне використання надтвердих абразивів для обробки різноманітних матеріалів у побуті та виробничих умовах.


Хорольський Валентин Петрович, доктор технічних наук, професор.

Хорольский В. П. Моделирование, разработка и исследование робототехнологических систем управления процессами обогащения полезных ископаемых : монография / В. П. Хорольский, Т. В. Хорольская, К. Д. Хорольский. – Prague : Oktan Print, 2021. – 450 c.

В монографии изложены основные теоретические положения проектирования гибких робототехнологических комплексов, робототехнических систем контроля и управления сложными процессами дробления и обогащения руд. Рассмотрены методы расчета и проектирования робототехнических систем, использующие аппарат искусственных нейронных сетей и нечетких множеств. Отражены центральные положения теории идентификации сложных нелинейных процессов производства концентратов в условиях неопределенности. Описаны интеллектуальные технологии, позволяющие создавать робототехнологические системы контроля и управления с экспертными оценками на правилах, системы на нечеткой логике и искусственных нейронных сетях, распределенные системы согласованного управления процессами флотации.


Худик Микола Валентинович, старший викладач кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Інтелектуальний словник термінів з безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту / Л. О. Янова, О. В. Пищикова, О. Ю. Блізнюкова, М. В. Худик. – Кривий ріг : Роман Козлов, 2021. – 208 с. : іл.

У словнику зібрані основні сучасні визначення, терміни і поняття з охорони праці та цивільної безпеки в межах програм вивчення дисциплін “Безпека життєдіяльності та охорона праці”, “Цивільний захист та охорона праці в галузі”, “Управління охороною праці”, “Аерологія гірничих підприємств” для закладів вищої освіти. Словник термінів с відмінним ресурсом для систематизації знань, що отримуються здобувачами на лекціях. Призначається для: здобувачів вищої освіти усіх напрямів і форм навчання; викладачів і консультантів з охорони праці, цивільного; керівників організацій; зацікавлених осіб у напрямі підвищення власної ерудиції


Вусик Олег, випускник аспірантури КНУ.

Modern world tendencies in the development of science. – Vol. 2.London : SCIEMCEE, 2019. – – 308 p. – ISBN 978-1-9993071-4-1.

Стратегія якості в промисловості і освіті : матеріали XV Міжнар. конференції, 3–6 червня 2019 р., Варна, Болгарія. – Дніпро ; Варна, 2019. – 550 с. – ISBN 978-617-7433-81-0.

До збірника матеріалів увійшли 122 публікації (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.

Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових збірник наукових праць за результатами роботи VІ Міжнарод. науково-технічної конференції (м. Кривий Ріг, 22 листопада 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький національний університет, НДГРІ. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2019. – 198 с. – ISBN 978-617-7643-56-1.

Збірник призначено для спеціалістів гірничої промисловості, робітників науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій, органів державної влади, може бути корисним викладачам ВНЗ і технікумів.

Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing : multi-authored monograph / [chief editor V. Kalinichenko ; co-editor R. Moraru ; deputy chief editor S. Chukharev ; technical editor E. Samoiluk]. – Petrosani, Romania : Universitas Publishing, 2019. – 424 p. – ISBN 978-973-741-629-2.

The contributors present papers analyzing the current state of the ore mining and processing and suggest solutions of mineral mining problems through applying resource saving technologies. The book is intended for a broad mining audience of scholars, practitioners, postgraduates and students.

Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing : International Scientific and Technical Internet Conference (Petrosani, Romania, December 14, 2018) : book of abstracts / [chief editor: R. Moraru, V. Kalinichenko ; deputy chief editor S. Chukharev ; technical editor E. Samoiluk]. – Petrosani : Universitas Publishing, 2018. – 222 p.

The materials of the conference are in the authors’ edition. References are obligatory in case of full or partial reproduction of the abstracts content. The abstracts contributors including their scientific achievements and statements reserve all rights.


Вілкул Юрій Григорович, випускник Криворізького національного університету, аспірант, науковець, професор, ректор КНУ, мер Кривого Рогу (2010-2020 рр.).


Вигівська Вікторія Олександрівна, заступник директора бібліотеки КНУ.

Кокотюха Андрій Життя на карту. Київська сищиця / Андрій Кокотюха. – Харків, Клуб сімейного дозвілля, 2021. – 304 с. – ISBN 978-617-12-8341-1.

Чи може жінка щось тямити у слідстві? На початку ХХ століття мало хто відповів би ствердно. Тому ніхто не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Поліція була певна: смерть Івана Вольського – нещасний випадок. Та Анна знала: це вбивство. Іван саме розслідував серію загадкових самогубств, але хтось намагався прикрити справу і знищити свідків. Анна вирішує продовжити розслідування чоловіка. На її боці – віддана покоївка Христина, авантюристка Роза і репортер Гліб Коваленко. Проти неї – таємна спільнота вбивць і продажні поліцейські чиновники. Анна виявляє картярський клуб, де гравці ставлять на кін власні життя, а отже, впритул наближається до викриття таємного товариства убивць. Однак раптом виявляється: сліди ведуть у протилежний бік…


Баскакова Світлана Олегівна, директор бібліотеки КНУ.

Кінг Стівен Історія Лізі / Стівен Кінг. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 624 с. – ISBN 978-617-12-4741-3.

Перевидання роману «Короля жахів» та одного з найпопулярніших авторів сучасності!

• За цей роман Стівен Кінг здобув Всесвітню премію фентезі та премію «Локус»

Покійний чоловік Лізі, Скот Лендон, був відомим письменником. Іноді здавалося, що він продав душу дияволу і саме за це отримав свій надзвичайний талант. Після смерті чоловіка жінці докучають літературознавці, які будь-що прагнуть заволодіти творчими доробками Скота. Та коли жінка береться за впорядкування його творів, то розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе, моторошне. Щось таке, із чого він черпав натхнення, за яке потім заплатив своїм життям. Ким насправді був Скот? Лізі починає блукати в лабіринті секретів минулого. Ще трохи, і знайти вихід буде неможливо…


Шапран Наталія Володимирівна, завідувач відділу бібліотеки КНУ.

Хома А. Терези : роман / А. Хома. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 240 с. – 978-617-12-5618-7.

Олеся прокидається зранку у ванній кімнаті на підлозі в калюжі води. Дівчина не пам’ятає, що сталося. Її мучать нічні кошмари, в яких вона тікає від страхітливих монстрів у лісі. Студент п’ятого курсу медуніверситету Максим приходить працевлаштовуватися на фармацевтичну фірму «Конвалія» і дізнається, що вранці на складі знайшли повішеним керівника зміни Олексія, його колишнього найкращого друга. Максим не вірить у самогубство Олексія й починає власне розслідування, не підозрюючи, до яких моторошних відкриттів воно приведе. Чому Максим панічно боїться лісу? Від кого тікає у снах Олеся? Зворушлива життєва історія, яка тримає в напрузі до самого кінця…


Лапшин Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей : підручник / М-во освіти і науки України, Державний вищій навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” ; під заг. ред. А. С. Бєлікова. – 2-ге вид. – Дніпро : Журфонд, 2020. – 366 с. – ISBN 978-966-934-263-8.

У підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу “Охорона праці” при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.

Теорія горіння

Теорія горіння та вибуху : практикум для студ. спец. 263 “Цивільна безпека” / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ; Є В. Доронін та ін. – Дніпро : Середняк Т.К., 2018. – 147 с. – ISBN 978-617-7599-76-9.

У виданні стисло викладені основні положення курсу “Теорія горіння та вибуху” за навчальною програмою для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 “Цивільна безпека”. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.

Залишити відповідь