izmir travesti resimleritravesti

Бібліотечні ресурси в інтернет

БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ

Науково-інформаційні центри України

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)
 2. Український інститут науково-технічної та економічної інформації (Київ)

Бібліотеки загальнодержавного значення

 1. Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)
 2. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 3. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (Київ)
 4. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
 5. Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України (Дніпро)

Бібліотеки навчальних закладів та науково-дослідних установ

 1. Бібліотека Верховної Ради України (Київ
 2. Бібліотека  імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)
 3. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остоградського
 4. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету
 5. Бібліотека Криворізького національного університету
 6. Бібліотека Національної металургійної академії України (Дніпро)
 7. Бібліотека Національного транспортного університету (Київ)
 8. Бібліотека Сумського державного університету
 9. Відділ обслуговування інженерного інституту НБ ЗНУ (Запоріжжя)
 10. Наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
 11. Наукова бібліотека Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця)
 12. Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольского КНЕУ імені Вадима Гетьмана
 13. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 14. Наукова бібліотека Маріупольського державного університету
 15. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 16. Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
 17. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
 18. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 19. Наукова бібліотека ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 20. Науково-технічна бібліотека Радіоастрономічного інституту НАН України (Харків)
 21. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєверодонецьк)
 22. Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
 23. Наукова бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (Харків)
 24. Одеська національна наукова бібліотека
 25. Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету
 26. Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України (Київ)
 27. Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 28. Науково-технічна бібліотека ДВНЗ “ДонНТУ”  (Покровськ)
 29. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 30. Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)
 31. Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського ” ХАІ” 
 32. Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)
 33. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 34. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 35. Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”
 36. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 37. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

 1. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
 2. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
 3. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича
 4. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотек а ім. Ф. Потушняка (Ужгород)
 5. Запорiзька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iменi О.М. Горького
 6. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
 7. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського
 8. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького (Старобільск)
 9. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
 10. Полтавська обласна унiверсальна наукова бiблiотека імені І. П. Котляревського
 11. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (Київ)
 12. Рівненська державна обласна бібліотека
 13. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
 14. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 15. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
 16. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара
 17. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського
 18. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка
 19. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

Бібліотечний інформаційно-освітній портал

Залишити відповідь