Бібліотека вдячна

Шановні користувачі!

Бібліотека щиро вдячна користувачам, організаціям, установам та авторам за подаровані книги. Завдяки їм поповнюються фонди нашої бібліотеки.

Турило Анатолій Михайлович, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Турило А. М. Цінність людини і людський капітал – фундаментальні чинники фінансово-економічного розвитку суб’єктів господарювання : навчальний посібник / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2022. – 140 с. – ISBN 978-617-8096-04-5.

Дана книга присвячена ключовим категоріям сучасного суспільства та ринкової економіки – цінності людини і людського капіталу. особливу увагу в ній приділено таким економічним явищам і процесам як інноватизація, потенціал та адаптація підприємства.

Turylo A. M. New efficiency concept = Турило А. М. Нова концепція ефективності : навчальний посібник / А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 132 с. – ISBN 978-617-7643-93-6.

У книзі представлено нову оригінальну концепцію ефективності, яка розкривається з трьох позицій 1) ефективність – як економічна категорія інтерованого виду; 2) ефективність – як категорія характеристики і оцінки людського капітулу; 3) ефективність – як категорія суспільного розвитку і життєдіяльності людини.


Ступнік Микола Іванович, ректор Криворізького національного університетету

Екологічний паспорт міста Кривого Рогу 2015 – 2020 / Виконком Криворізької міської ради, Управління екології. – Кривий Ріг : [б. в.], [2021]. – 73 с.

Екологічний паспорт надає можливість ознайомитися з інформацією про реалізацію заходів Міської екологічної програми та досягнутими екологічними показниками, в ньому охарактеризовано міську систему моніторингу, в т.ч. автоматизовану, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої системи забезпечення доступу до екологічної інформації тощо.

Швайка Олесь Основи синтезу органічних речовин : навчальний посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх, Геннадій Раєнко ; НАН України, Ін-т. фіз.-орг. хім. і вуглехім ім. Л.М. Литвиненка, Ін-т орг. хім., Дон. нац. ун-т. ім. В. Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 338 с. – ISBN 978-966-360-445-9.

У книзі подано основні методи синтезу, що застосовуються в сучассі для одержання органічних речовин. Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та наукових працівників.


Сінчук Олег Миколайович, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Теорія ймовірностей, стохастичні процеси та прикладна статистика в електротехніці : підручник : курс лекцій / Т. М. Берідзе, І. О. Сінчук, О. В. Замицький, ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2022. – ISBN 978-617-639-328-3.

В підручнику поруч з основними теоретичними результатами, розглянуторяд питань, що мають прикладний інтерес. Посібник містить велику кількість прикладів і прикладних задач. Підручник рекомендовано для здобувачів ІІ-го та ІІІ-го рівнів вищої освіти, які навчаються зі спец. 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О. М. Сінчук, Т. М. Берідзе, М. Л. Барановська, О. В. Данілін, Д. О. Кальмус. – Кривий Ріг ; Київ, 2022. – 196 с. – ISBN 978-617-639-336-8.

Навчальний посібник спрямовано на висвітлення основних теоретичних положень, питань методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень, як у процесі навчання у ЗВО, так і на практиці.


Юсупова Ганна Яківна, бібліотекар 1 категорії.

В этой книге собран ряд статей и выступлений, написанных с 2000 по 2005 год. Это особый период. В его начале люди переживали традиционный страх перед сменой тысячелетий. Смена произошла, и грянули 11 сентября, афганская война и иракская война.


Баскакова Світлана Олегівна, директор бібліотеки КНУ.

Дереш Любко Там, де вітер : роман / Любко Дереш. – Львів : Вид. Анетти Антоненко, 2021. – 303 с. – ISBN 978-617-7654-75-8.

Макс Тарнавський, молодий письменник, який здобув визнання серед молоді  дебютним романом про молодіжну контркультуру, однак зазнав нищівної критики за свій третій роман «Там, де вітер», філософську притчу про відлюдника, який живе на маяку біля моря. Надовго зникнувши з поля зору читачів, він болісно переживає неспроможність до подальшої творчості.

Друга половина 2010-х, Київ. Напередодні Нового року Макс отримує пропозицію від студентки-першокурсниці Аліси поїхати з молодою рок-командою в тур в ролі ґонзо-журналіста, аби відродити свій статус ікони контркультури. Макс спершу відмовляється, однак несподіваний скандал у фейсбуку, в якому Максові нагадують про його пасивність у часи Майдану та ідеологічну невизначеність під час АТО та війни, відтак критична оцінка його начерків до нового роману з боку його літературної агентки, зрештою, і штовхають Тарнавського погодитися на поїздку.


Лазаров Геннадій, криворізький краєзнавець.

Лазаров Г. Б. Історія Криворізьких селищ. МОДР. Змичка. – Кн. 1. / Г. Б. Лазаров. – Кривий Ріг : Вид. Роман Козлов, 2021. – 183 с. : іл.

Пропоноване видання є продовженням краєзнавчої серії “Історія криворізьких селищ”. У ньому йдеться про виникнення та розвиток рудничних селищ МОДР і Змичка. Події висвітлюються на тлі історичних процесів та повсякденного життя міста та країни. Читачам пропонується ознайомитися зі спогадами старожилів, прочитати деякі дописи з газет Херсонської та Катеринославської губерній та міської газети “Червоний гірник”, що стосуються обох селищ.


Чумак Юрій Іванович

Калибровка прокатных валков : справочник / В. В. Гетманец, А. Ф. Вавилов, С. В. Седуш, В. Л. Романченко. – Донецк, 2006. – 353 с.

Приведены наиболее распространенные в практике сортопрокатного производства методики расчета калибровки прокатных валков. Рассмотрены калибровки валков отечественных прокатных станов, типичные схемы расположения оборудования и технологии прокатки. Изложен расчет параметров прокатки. Рассчитана на специалистов в области калибровки валков прокатных станов, а также может быть использована в практической работе инженерами и студентами соответствующих специальностей.