Нові надходження

Шановні користувачі, до вашої уваги монографія, подарована бібліотеці авторами.

Preventive theses to options for developing smart control systems for power flows distribution among consumers of iron ore underground mines : monograph / I. Sinchuk, A. Kupin, K. Budnikov, M. Baranovska ; edited by O. Sinchuk. – Warsaw, 2023. – 91 p. – ISBN 978-83-66216-71-6.

The research materials presented in the monograph continue to accumulate the ‘stock’ of the search results developed by Prof. Sinchuk’s scientific school from Kryvyi Rih National University (Ukraine) devoted to the issue of increasing energy efficiency of mining enterprises with an underground method of mining iron ore raw materials.

To do this, the researchers of the above-mentioned scientific shool have all the grounds to study basic system-creating enterprises of Ukraine’s industry – mining and metallurgical ones – by applying their professional potential and expertise.

Представлені в монографії матеріали досліджень продовжують накопичувати “запас” результатів пошуку, напрацьованих науковою школою професора Сінчука з Криворізького національного університету (Україна), присвячених проблематиці підвищення енергоефективності гірничодобувних підприємств з підземним способом видобутку залізорудної сировини.

Для цього дослідники згаданої наукової школи мають всі підстави для вивчення базових системоутворюючих підприємств промисловості України – гірничо-металургійних – із застосуванням свого професійного потенціалу та досвіду.