День Соборності України

Шановні користувачі!

22 січня українці святкують важливе для держави свято – День Соборності України.

22 січня 1918 року на IV універсалі Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. Рівно через рік (22 січня 1919 року) було підписано Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Тобто за документом ці дві частини об’єднувалися в одну, щоб створити єдину державу. Назвали його просто “Акт Злуки”.

На жаль, довгоочікуваного об’єднання так і не відбулося. Однак ця подія мала надзвичайний вплив на подальшу політичну ситуацію. Так, напередодні річниці 1990 року між Львовом і Києвом було створено “живий ланцюг” з мільйонів людей, які трималися за руки. Ця акція стала підтвердженням єдності та стійкості українського народу. Вона вважається однією з найбільших у світовій історії.

Пропонуємо вашій увазі виставку літератури “Незабутні сторінки в історії України” та бібліографічний список представлених видань. Відповідальна Людмила Баранова.

Більш детально з виданнями можна ознайомитися в бібліотеці за адресою: вул. Пушкіна, 44, корпус 4, кімната 2-13.

Бібліографічний список представлених видань

 1. Бульба-Боровець Т. Армія без держави : слава і трагедія українського повстанського руху : спогади / Т. Бульба-Боровець. – К. ; Торонто ; Нью-Йорк : [б. в.], 1996. – 269 с. – (Дніпро ; № 7-8).
 2. Добржанський О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914–1921) / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.
 3. Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР, 1917–1939 : збірник документів та матеріалів / упоряд. М. Г.Вавричин та ін. – К. : Наукова думка, 1979. – 557 с.
 4. Дмитрук В. Вони боролися за волю України / В. Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1070 с.
 5. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину / В. А. Савченко. – Харьков : Фолио, 2008. – 415 с. – (Время и судьбы).
 6. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України : [монографія] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К. : Еко-Продакшн, 2009. – 980 с.
 7. Добржанський О. Змагання за українську державність на Буковині (1914–1921 рр.) : документи і матеріали / О. Добржанський, В. Старик. – Чернівці : [Чернівецька обл. друкарня], 2009. – 512 с.
 8. Яровий В. І. Історія західних та південних слов’ян у XX ст. : курс. лекцій : навч. посібник для вузів / В. І. Яровий. – Київ : Либідь, 1996. – 416 с.
 9. Історія України : навч. посібник / Р. І. Філіпенко, Н. М. Савченко, С. М. Куделко, О. К. Малютіна ; за ред. С. М. Смоленського. – Київ : Алерта, 2013. – 350 с.
 10. Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи  : навч. посібник [для вузів] / М. С. Пасічник. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 735 с.
 11. Петровський В. В. Історія України : Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – 592 с.
 12. Комаринська З. М. Історія України  : навч. посіб. / З. М. Комаринська. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 450 с. – (Вища освіта в Україні).
 13. Історія України ХІХ – ХХІ століть  : практикум / В. Є. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський, ін ; за ред. Р. В. Лаврецького. – Київ : Знання, 2015. – 376 с.
 14. Історія України. Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
 15. Історія України та її державності  : навч. посібник для студ. і викладачів вузів / Л. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич, ін ; М-во освіти і науки України ; за ред. д-ра іст. наук, проф. Л. Є. Дещинського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368 с.
 16. Нагаевський І. Історія Української держави двадцятого століття [] / І. Нагаевський. – К. : Український письменник, 1993. – 413 с.
 17. Савченко В. А. Махно [Текст] / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 415 с. – (Історичне досьє).
 18. Минуле України : відновлені сторінки  – К. : Наукова думка, 1991. – 280 с.
 19. Смовський К. Моя служба Батьківщині / К. Смовський. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. – 346 с.
 20. Твердохліб В. Ю. Молодь західної України у боротьбі за воз’єднання (1919–1939) / В. Ю. Твердохліб. – Львів : Вища школа, 1985. – 133 с.
 21. Огієнко І. Рятування України / І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.
 22. Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – К. : Україна, 2004. – 448 с. – (Українські державники).
 23. Олесіюк Т. Соборна Україна  : наукові розвідки і спомини / Т. Олесіюк ; Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. – К. : Укр.Видавнича Спілка, 2004. – 636 с.
 24. Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни  : зб. матеріалів загальноукр. наукової конф. 24–25 жовтня 2000 р. / редкол.: В. В. Стецкевич (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Мінерал, 2000. – 191 с.
 25. Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 206 с. – (Справжня історія).
 26. Сергійчук В. І. Українська соборність: відродження українства в 1917-1920 роках / В. І. Сергійчук ; ред. І. Лепша ; худож. К. Дудко. – К. : [б. и.], 1999. – 412 с.
 27. Україна в XX столітті, 1900-2000  : зб. документів і матеріалів : навч. посіб. для студ. іст. спец. вузів / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. Ю. Король, ін. – К. : Вища школа, 2000. – 351 с.
 28. Україна XX століття: проблеми національного відродження : збірник наукових праць. – К. : Наукова думка, 1993. – 176 с.
 29. Україна: нариси історії державотворення  : навч. посiбник / В. В. Стецкевич, Л. В. Дояр, В. В. Ленська [та ін.] ; за ред. В. В. Стецкевича. – Кривий Ріг : Видав. центр КТУ, 2011. – 366 с. – Існує електронна копія.
 30. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. Спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.
 31. Павленко Ю. Українська державність у 1917–1919 рр.  : історико-генетичний аналіз / Ю. Павленко, Ю. Храмов. – К. : Манускрипт, 1995. – 261 с.
 32. Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення : [монографія] / М. М. Вівчарик, П. Л. Панченко, В. І. Чмихова. – УК : Вища шк., 2001. – 287 с.