1 жовтня – День українського козацтва

Шановні користувачі!

1 жовтня* ми вшановуємо сучасних Героїв, які щоденно вступають в бій з російським агресором, а також наших предків-козаків, які виборювали право на Незалежність нашої держави, та відзначаємо  День Козацтва. Ці свята прив’язані до дня одного з великих православних свят запорізьких козаків – «Козацька Покрова» («Покров Пресвятої Богородиці»).

Пропонуємо до Вашої уваги бібліографічний огляд літератури «Слідами славних козаків» – відповідальна Людмила Баранова та тематичну книжкову виставку “А ми тую козацькую славу збережемо” – відповідальна Людмила Дорогокупля.

*Свято було перенесене указом Президента України від 28 липня 2023 року, зміна дати пов’язана з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

    Список представлених видань

Короткий довідник з історії України / І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков та ін. – Київ : Вища школа, 1994. – 255 с.

Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – К. : Україна, 2004.– 301 с.

Яворницький Д. І. До історії степової України / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 443 с.

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 1 / НАН України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006.– 800 с.

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – К. : Видав. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 724 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. : [підручник для вузів]. Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко ; 3-є вид. – Репринт. вид. – К. : Либідь, 1995. – 724 с.

Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К. : Генеза, 1994. – 368 с.

Крисаченко В. С. Українознавство : хрестоматія-посіб. : у 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування, 1734–1775 рр.  / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004.– 421 с.

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / В. О. Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.

Костомаров М. І. Богдан Хмельницький : історична монографія / М. І. Костомаров ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої ; передм. В. С. Мороза ; худож. оформ. А. П. Дерев’янка. –. Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843 с.

Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с.

Савченко В. А. Павло Скоропадський: останній гетьман України / В. А. Савченко ; худож.-оформлювач Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2008 –380 с.

Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 192 с.

Щербаківський Д. М. Козак Мамай : мистецько-етнограф. праці / Д. М. Щербаківський ; [упоряд., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за загал. ред. А. П. Ярещенка. – Харків : Факт, 2008. – 512 с.